En plein publique

In de 3e categorie van “Werk in Uitvoering” zetten we het wat breder op en nodigen we ook d.m.v. een advertentie of flyer mensen in bredere kring uit. De naam zegt het al!

Dit is echt een concert waarbij je je kunt presenteren. Er is ruim gelegenheid geweest met de pianist (of andere instrumentalisten) het stuk podiumklaar te maken.

Projecten

Bij ons project van november 2012 was er een duidelijk thema met als titel: “If music be the food of love”. Tijdens dit leerlingenconcert stond een blok duetten van Purcell en verder opera en musical op het programma. In dit programma was het thema “Liefde”  uitgewerkt in de stijl ”theater”. Dit alles met regie, podium en kostuums.

In november 2013 stond oratorium en o.a. het Duitse romantische lied gepland. Voor dit concert was de Ned. Herv. kerk in Benschop als locatie gekozen. Er was repertoire met zowel orgel- als pianobegeleiding en zo konden we het mooie gerestaureerde Bätzorgel hierbij gebruiken! Bovendien deden in dit concert instrumentale solisten mee: zo kun je ook ervaren hoe het is met meerdere instrumenten tegelijk rekening te moeten houden.

Themaconcerten

Tot nu toe was er één groot leerlingenconcert per cursusjaar in deze categorie in november. Seizoen 2014-2015 zal er 3 x een themaconcert zijn. Het 1e in oktober 2014 had “Dieren” als thema. Hierbij werden in de pauze “thematische hapjes” geserveerd.

Het komende concert op 14 maart draagt als titel “Liebe schwärmt auf allen Wegen”. Houdt over deze projecten de site in de gaten.

Maar: het blijft echter altijd “Werk in Uitvoering”. Met een muziekstuk ben je nooit klaar; er zal altijd aan groei en verbetering gewerkt moeten worden!