Privé zangles

We gaan samen de zangstem ontdekken, verder ontwikkelen en aan repertoire werken. Vanuit een natuurlijke houding en ademhaling werken we aan een vrije klank.

Opbouw van de lessen

We beginnen altijd met inzingen en daaraan gekoppeld een stuk techniek en focussen op iets wat deze les centraal kan staan. Vervolgens meestal nog een stuk uit een methode of vocalise.

Het repertoire dat daarna aan de orde komt, zoeken we samen uit. Ik houd zoveel mogelijk rekening met jouw muzikale smaak en wensen. Het moet echter wel bij je stemsoort en niveau van dat moment aansluiten. In de gekozen stukken werken we aan techniek, interpretatie, voordracht, het werken met een begeleider. Kortom: datgene wat op dat moment relevant is.

Visie/werkwijze

In z’n algemeenheid probeer ik je gewoontes in beeld te brengen die belemmerend kunnen werken voor jouw functioneren als zanger(es).Je moet je bewust worden van je instrument. Voor die “minder efficiënte” gewoontes ga ik je een alternatief bieden, waardoor jij je stem uiteindelijk richting kunt geven.

Muzikaal gezien gaan we achter de symbolen kijken om te ontdekken dat geschreven muziek alleen een middel is om de weg te wijzen, maar dat de muziek zelf een emotie of een beweging is. Tekst en muziek moet “verbeeld” worden.

Maatwerk

Doordat je in de introductieles je doel hebt aangegeven, volgen we dit plan.

Het kan zijn dat je ervoor kiest alleen aan bepaalde technische aspecten te werken, omdat je bijv. een auditie moet doen. Het kan ook zijn dat je na een auditie of stemtest aan verbeterpunten moet werken; dan doen we dat. Misschien heb je solo-optredens en wil je daarop gericht werken. Ik kan je ook voorbereiden op een zangopleiding aan het Conservatorium. 

Tot slot: je hebt zelf de keus al dan niet mee te doen aan en toe te werken naar een leerlingenconcert. Zie hiervoor de info bij “Werk in Uitvoering”.