Voorbereiding vakopleiding

In principe ga ik met elke leerling “voor de hoofdprijs”, d.w.z. dat ik op elk niveau het beste tevoorschijn wil halen. Geef je echter te kennen dat je toelatingsexamen wil gaan doen voor een vakopleiding zang dan moeten we rekening houden met de eisen daarvoor en in een breed kader daaraan werken.

Wat zijn de keuzemogelijkheden?

In de praktijk blijkt dat het goed is je een beeld te vormen van de mogelijkheden die er voor je zijn bij de verschillende vakopleidingen. Binnen het totale (in principe gelijkwaardige) aanbod kunnen toch accenten liggen die je meer of minder aanspreken.

Open dagen

Het is ook zinvol de Open Dagen te bezoeken om docenten te ontmoeten en de sfeer te proeven. Want ook zéker hier geldt: het is belangrijk dat er een “klik” is met de docent bij wie je gaat studeren.

Audities

Belangrijk is ook dat je “went” aan auditie doen. Dit is nl. weer een totaal andere ervaring dan een concert geven!

Algemene vakken

Realiseer je dat niet alleen het zingen wordt beoordeeld bij de toelating tot een vakopleiding, maar je algemene muzikale kennis wordt ook getoetst.

Tijdig aangeven

Het is dus belangrijk wanneer je plannen hebt in deze richting dit van tevoren aan te geven. Het ontwikkelen van al deze vaardigheden is een groeiproces en groei heeft tijd nodig!